חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנוהגים להניח תפילין של רש"י ושל ר"ת - באיזה תפילין יניחו בזמן קריאת המגילה שחרית?

תשובה:

הנוהגים בכל יום להחליף תפילין של רשי בר"ת לפני אשרי, הרי בתפילת שחרית בפורים גם יעשו כך, ויקראו המגילה עם תפילין ר"ת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצג' סעיף ח

תשובה נוספת:

בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת יהיה עם תפילין דרבנו תם.

ספר: מחשבה לטובה

מקור: פרשת תרומה

תשובה נוספת:

נוהגין לקרוא את המגילה בתפילין של רש"י.

ספר: תמידים כסדרם תשס"ז

מקור: פורים, שחרית

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה