חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש יוהרא בבחורה / אשה הנוהגת להתפלל בכל יום בבית כנסת?

תשובה:

בחורה יחידה הנוהגת להתפלל בכל יום בבית הכנסת תמשיך במנהגה ותתקרב אל ה'. ואל לה לחוש מפני המלעיגים (בהיותה יחידה הבאה בימי חול) ולא מפני יוהרא.
ואם חוששת מפני עין הרע..., תקדים מספר דקות לפני התפילה או תצא מעט לפני סוף התפילה כדי שלא יראו אותה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו' סימן יא, וראה בא מציעא קז ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה