חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה להתפלל מול ערוה של אשה אחרת?

תשובה:

דעת רוב הפוסקים שאשה אסור להתפלל כנגד טפח מגולה באשה אחרת.
מאידך מותר לאשה להתפלל מול שער מגולה של אשה אחרת (כה"ח סימן עה ס"ק יא).

פוסק: הרב חיים אביגדור פיליפ

ספר: ברומו של עולם

מקור: פרק ו סעיפים צה- צו וראה הערה 222

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה