חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם הכללים של תפילת הדרך לגבי מי שנוסע לחו"ל או בחו"ל?

תשובה:

א- מרחק הנסיעה
   1. הנוסע ממקום למקום במטוס, באניה, ברחפת, במכונית או ברכבת, או ההולך ברגל, והוא אמור לעבור מרחק של לפחות 4 ק"מ מחוץ לעיר, חייב לומר תפילת הדרך.
2. הנוסע פחות מ4- ק"מ יאמר ללא ברכה. אולם אם יש בדרך סכנה יברך. ויש אומרים שכל ששוהה בנסיעתו פחות משעה ו12- דקות יאמר ללא חתימה בברכה. 3. הנוסע בתוך העיר זמן נסיעה של שעה שעתים, אינו צריך לברך תפילת הדרך. ויש מי שאומר שאם נוסע או הולך כשיעור הילוך פרסה (דהיינו כ - 72 דקות נסיעה) יברך ללא שם ומלכות.
ב. מקום אמירת התפילה
1. בדר"כ יש לומר התפילה מיד ביוצאו מן העיר אל שדה התעופה (ר' להלן ג4/), אבל אם לן בשדה התעופה, יאמר התפילה מיד אחרי ההמראה. ברכבת מסתבר שמברך אחרי שהרכבת עזבה את התחנה, ובמכונית ובאוטובוס - אחרי שיצא מהעיר. בכל מקרה יאמר התפילה בעודו נמצא בטווח נסיעה של 72 דקות מקצה העיר.
2. הנוהג ברכב, טוב יעשה אם יעמיד את רכבו בזמן הברכה בלי להסתכן. ואם הוא אינו נוהג, וכן מי שנוסע ברכב ציבורי או טס במטוס, יאמר את הברכה תוך כדי נסיעה. 3. השוכח לומר תפילת הדרך אומר אותה משנזכר, כל עוד לא התקרב אל העיר כדי פרסה (בערך 4 ק"מ מהעיר). אם כבר נכנס לתוך מרחק זה, ימתין עד שיצא מהעיר. ואם עתיד ללון בה - יאמר ללא חתימה.
ג. תכיפות אמירת התפילה
1. הנוסע למספר ימים אומר תפילת הדרך בכל יום. ואם נוסע כל הלילה יברך בבוקר בלי שיחתום "ברוך אתה ה' שומע תפילה". וכן אם נוסע באניה כמה ימים, ואינו יורד ללינת לילה, מברך בכל יום בלי חתימת הברכה.
2. כשבמשך טיול חונים למספר שעות, אין צורך לברך שנית תפילת הדרך באותו יום. וכן אם נוסע באניה או במטוס, ובדרך חונים ומאפשרים לנוסעים לצאת לעיר הנמל, לא יברך שוב כשיחזור לאניה או למטוס.
3. הטס ליעדו, ומחליף מטוס באמצע הדרך, אינו חייב לחזור ולברך.
4. בכל שילוב של כלי תחבורה אומרים תפילת הדרך לפני העלייה (או בעת הנסיעה - הכל בהתאם למרחק מן העיר) לכלי התחבורה הראשון, ובכך יוצאים ידי חובת התפילה בכל שאר כלי התחבורה, כגון: הנוסע ברכב ממקום מגוריו לשדה התעופה, ומתחייב בשל נסיעה זו בתפילת הדרך, יברך מיד כשיצא מעירו ברכב, וזה פוטר אותו גם בטיסה. ראוי לצרף לתפילת דרך זו את תפילת "יהי רצון" המיוחדת לנוסעים במטוס כדי לסומכה לברכת שומע תפילה שבסוף תפילת הדרך.
ד. זמן אמירת התפילה
1. היוצא לדרך בחשכה לפני שהתפלל שחרית, יברך תפילת הדרך מיד כשיצא. ומן הראוי שיברך בדרך ברכות השחר, ויסמוך את תפילת הדרך אחרי "הגומל חסדים טובים לעמו ישראל". תפילת שחרית יתפלל כשיגיע זמן התפילה בתחילת היום.
2. מי שנוסע בשבת משום פיקוח נפש מתפלל תפילת הדרך.
   .

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ה'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה