חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת להתפלל מוסף בראש השנה?

תשובה:

נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות בתפילת מוסף בשבת ויום טוב, אולם חייבות בתפילת מוסף בראש השנה וביום כיפור.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יט סעיף כ

תשובה נוספת:

יש אומרים שנשים חייבות בתפילת מוסף בראש השנה, והגר"מ אליהו פסק שאינן חייבות אך רשאיות אם רצונן להתפלל מוסף בראש השנה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק יב סעיף ט ובהערה ט וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד קפז הערה נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה