חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתפוש מקום בבית כנסת וכו' באמצעות הנחת ספר פתוח?

תשובה:

אסור לתפוש מקום בבית כנסת וכו' באמצעות הנחת ספר פתוח, כיוון שזה גנאי לספר. אולם אם בכוונתו ללמוד מתוך הספר אזי יהיה מותר.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ג סעיף ט הערה כא בשם הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה