חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לדחוף שקע חשמלי רופף אשר עשוי לצאת ממקומו?

תשובה:

תקע חשמלי שיצא מעט מהשקע, כגון תשע של מאוורר אשר נמצא בפעולה,  אולם יש חשש שיצא לגמרי במקומו בגלל אנשים ההולכים במקום ויכולים להיכשל בחוט ויגרמו להפסקת פעולתו, אפשר במקרה זה להקל ולהדקו לתוך השקע כלאחר יד. 

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב סעיף 211 וראה חתם סופר או"ח סימן עב והגרי"מ שטרו אוסר משום זילותא דשבת

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה