חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הפסק טהרה - תקציר הלכתי?

תשובה:

תקציר הלכתי בנושא בדיקת הפסק טהרה ומוך דחוק

 1. המתנת ימים – לעולם לא ניתן להתחיל את השבעה נקיים עד שתפסוק בטהרה ותראה שפסק הדם לזוב מהמקור ובדר"כ הווסת נמשך חמישה עד שישה ימים ,[1]ביחס לנשים שהן בעלות ווסת קצר כגון של ארבע או שלושה ימים ,ספרדים שנוהגים כדעת הגר"ע יוסף זצ"ל יתחילו בשבעה נקיים ,כעבור ארבעה ימים מזמן התשמיש האחרון, אשכנזים ושאר הספרדים יתחילו במניין השבעה נקיים רק לאחר חמישה ימים מתחילת הווסת .
 2. רחיצה- [2]מנהג טוב לרחוץ כל גופה קודם ההפסק ולכל הפחות תרחץ אותו מקום ואם אינה יכולה תקנח אותו מקום ,קודם הבדיקה.
 3. המתנה בין הרחיצה לבדיקה- [3]תמתין מעט בין רחיצת אותו מקום לבדיקה או [4]תנגב עצמה לאחר הרחיצה ואח"כ תבדוק .
 4. אופן הבדיקה- בדיקה זו חשיבותה רבה וצריכה להיות [5]יסודית ובעומק מסוים [6]כפי האפשרות והיכולת שלה  [7]ויש לקבל הדרכה ממדריכת הכלות לגבי האופן שבו יש לעשותה [8]כדי שלא תכנס יותר מידי עמוק ותביא עצמה לידי נזק.
 5. עד הבדיקה- העד צריך להיות : [9]לבן ,רך ,[10]בגודל מספק , סופג ,נקי ובדוק .
 6. בודקת טהרה- כשיש פצע וכד' באותו מקום, ניתן לעשות את ההפסק [11]ע"י בודקת טהרה שרואה שלא יוצא דם מהרחם.
 7. זמן בדיקת הפסק-  ראוי להתחיל כחצי שעה קודם השקיעה ולא לעשות בדיקה לאחר השקיעה וביחס למצבי שעת הדחק יש לעיין במקרים השונים בשו"ת .
 8. ניסיון נוסף – בדיקת הפסק שיצאה לא טובה ועדיין יש זמן עד השקיעה [12]יכולה לרחוץ עצמה ולעשות בדיקות נוספות.
 9. מוך דחוק- בסיום בדיקת הפסק טהרה טובה , [13]יש להניח מוך דחוק באותו מקום במשך הזמן שבין השקיעה לצה"כ.
 10. גודל המוך- [14]יש להניח עד אחד בגודל הרגיל הנמכר בבתי מרקחת [15]ולדעת הגר"מ אליהו זצ"ל יש להניח עד גדול שממלא את כל החלל ומגיע עד הרחם .
 11. במצבים בעייתיים- כגון לאחר לידה , פצע באותו מקום וכד' –[16]מקילים שלא להניח מוך .
 12. החלפת תחתונים- בסיום בדיקת ההפסק הטובה [17]יש לשים תחתונים לבנות ונקיות  [18]ולבדוק אותן כל יום, וכשאין, תשים תחתון צבעוני נקי ובדוק מכתמים וכשאין לה לפחות תבדוק את התחתונים מכתמים ותסמנם.


[1] שו"ע יו"ד קצו- יא

[2] שו"ע יו"ד קצו-ג ,דרכי טהרה יג-ה, תורת הטהרה יג-ב

[3]שערי אורה עמ' 128 ע"פ אג"מ יו"ד ח"ב סי' עא, שבט הלוי עמ' רפב ס"ק ד

[4] דרכי טהרה פרק יג תשובות ותוספות ממרן עמ' 177

[5] שו"ע יו"ד קצו-ו ,  ויש בזה מחלוקת ראשונים והשו"ע פסק לחומרא ועיין חוט שני נידה עמ' רסא

[6] חוט שני נידה עמ' רסג

[7] ומ"מ נצטט מדברי חוט שני נידה עמ' רמז לגבי אופן הבדיקה "ותכרוך על אצבעה ותכניסנו בעומק אותו מקום ככל האפשר ותסבבנו בכל הצדדים לחורין ולסדקים אם נמצא העד נקי לגמרי הרי הפסיקה בטהרה ומתחילה למנות ז נקיים" חוט שני נידה קצו עמ' רסה כתב בשם החת"ס שתעמוד על רגל אחת ורגל שניה תשים על דבר מוגבה וזו עצה טובה וכל אישה תעשה באופן שחושבת שבצורה זו יכולה לעשות בדיקה הכי טובה ואפילו בישיבה עיין שם .וכן שם עמ' רסד לגבי אישה שמחמת סיבות רפואיות צריכה לשכב יכולה לעשות הפסק בשכיבה

[8] חוט שני נידה עמ' רסב מה שהביא בשם הב"י

[9] דרכי טהרה יג-יט , תורת הטהרה יג-ט

[10] שבט הלוי קצו עמ' רפז בגודל 7 על 7 ס"מ לא קטן שלא יוכל להגיע לכל מקום ולא גדול שיקשה על הבאתו לכל מקום.

[11] דרכי טהרה יג- יא, ותשובות ותוספות ממרן שם עמ' 180 , שערי אורה עמ' 129, חוט שני נידה קצו עמ' רמד –רמה

[12] דרכי טהרה יג-יד

[13] שו"ע יו"ד קצו-א

[14] תורת הטהרה יג-כא וכן בחוט שני ובשבט הלוי עיין לקמן בשו"ת

[15] דרכי טהרה יג-טו

[16] דרכי טהרה יג-יא, שערי אורה עמ' 129 תורת הטהרה יג- כד

[17] שו"ע יו"ד קצו- ו , דרכי טהרה יג- ו, תורת הטהרה יג- כט, ל

[18] רא"ש פ"י סי' ה

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: עמוד 194

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה