חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אח חייב לתרום כליה לאחותו כאשר זו המלצת הרופאים שבן משפחה יתרום?

תשובה:

מצד הדין אח אינו חייב לתרום כליה לאחותו כפי שהמליצו הרופאים, אולם זו מדת חסידות שהרי אחותו בשר מבשרו וקשה לו לראות בצערה.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני, סימן תשלג

תשובה נוספת:

הוצאת כליה וכו' מהאברים הפנימיים של האדם אף על פי שהוא אדם בריא כרוך בסתמא בספק סכנה, ועל כן אין לתרום בסתמא אלא אם כן קבוצה של רופאים מומחים (ולא רופא אחד) יחליטו אחרי עין מדוקדק  שהדבר לא כרוך בסכנה לתורם.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ט' סימןמה סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה