חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן או בת חייבים לתרום כליה לאביו מדין מצוות כיבוד הורים?

תשובה:

אין חיוב על בן או בת לתרום כליה להוריו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: פרק מז סעיף יב וראה גם בסר אבני זיכרון עמוד שיב קובץ הגר"י זילברשטיין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה