חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקחת בשבת כדור תרופה להרגעת צרבת?

תשובה:

כדור נגד צרבת הינו כדור רפואי, ולכן אין לקחת אותו בשבת. אולם אם נוהג לקחת כדור זה גם בימות החול ואם לא יקחנו בשבת יצטער מאוד, אזי יהיה מותר לו לקחת גם בשבת.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק לג סעיף יא לדעת משנ"ב מותר סימן שכח ס"ק קכא ובה"ל

תשובה נוספת:

מי שסובל מצרבת, וחושש שמא יקבל התקף של צרבת, מותר לולקחת בשבת תרופה על מנת למנוע את הצרבת.

פוסק: הרב חיים טבקה

ספר: נפשנו בחיים - רפואה בשבת

מקור: פרק כ עמוד תד סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה