חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד לנהוג בפסח במי שצריך תרופה שהיא חמץ גמור?

תשובה:

אם הכדורים או הזריקה נפסלו מאכילת כלב לפני פסח הרי מותר  לקחתם בפסח. מכל מקום מותר להשתמש בזה שלא דרך הנאה. אם אפשר רצוי לכרוך את הכדור בנייר דק וזה אף מותר לחולה שאין בו סכנה.

בעניין מי שמחוייב לקנות במהלך פסח עבור חולה תרופות שהן חמץ גמור, יתכוון בשעת הקניה שלא לקנות את החמץ ולא לזכות בו, ואם גם לא שילם עבורם יהיה מותר להשתמש בנותר גם אחר פסח.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' עמודים רא רב

תשובה נוספת:

טבליות וכדורי הרגעה נגד כאבי ראש או שיניים מותר להשתמש בפסח אפילו אם יש בהם תערובת חמץ (עמילן של חיטה), כל שטעמם פגום ונפסלו מאכילת כלב קודם הפסח ובולעים אותם כמות שהם. אולם למיחוש בעלמא אין להתיר. טבליות שמוצצים אותם וטעמם טוב אסור למצוץ אותם בפסח לרפואת הגרון וכו אלא אם כן התברר שנעשו מעמילן של תירס או תפוחי אדמה.
בזמנוו רוב הטבליות עשויות ללא חמץ כלל אלא עשויות מעמילן מקטניות לכן יש להתיר לחולה שאין בו סכנה.
חולה שיש בו סכנה ויודע שיצטרך להשתמש בתרופות עם חמץ, יקנה את התרופה לפני פסח ויתכוון שלא לזכות בחמץ שבה ויניח אותה במקום מוצנע. אם התרופה טעימה לחיך טוב לתת בה דבר מר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תמז סעיפים ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה