חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בתרופות בפסח?

תשובה:

תרופות מרות שאינן ראויות לאכילה לרוב בני אדם ומיוחדים לחולים אינן צריכות הכשר לחולים בפסח. אולם תרופות שערבות לחך כסירופים וכו' צריכים הכשר מיוחד לפסח. בקופות חולים יש רשימות מפורטיות לכך.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תעח

תשובה נוספת:

טבליות וכדורי הרגעה, נגד מיחושי וכאב שיניים מותר להשתמש בפסח מאחר וכבר נפסלו מאכילת כלב קודם פסח ובולעים אותם כמו שהם.
טבליות למציצה מותרין אם נעשו מעמילן של תירס או תפוחי אדמה.
חולה שיש בו סכנה טוב לקנות לו את התרופות לפני פסח ויכוין שאינו רוצה לזכות  את החמץ שבתוכן. 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תמז סעיף ב - ד

תשובה נוספת:

תרופה טעימה כמו סירופ וכו חובה לברר אם כשרה לפסח.

תרופה עם טעם מר או חסר טעם שאינו ראוי לאכילה אפשר לבלוע בפסח  לדעת רוב הפוסקים, גם אם הפיקו אותה מעמילן מחיטה. כשיש ספק בדבר אם יש בהן עמילן מחיטה יכול לבולען ואינו צריך לבדוק. (אגב, בימינו ברוב התרופות יש עמילן מתפוחי אדמה או קטניות וזה מותר ). אם ידוע שיש בתרופה עמילן מחמץ רשאי כל אחד לבחור בין רוב הפוסקים שהתירו או כדעת המעוט שהחמירו.


  

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק ח סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה