חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לקחת תרופות במשך כמה ימים ברציפות בשבת?

תשובה:

יש מקילים לקחת בשבת תרופות שאדם חויב ליטול כמה ימים ברציפות ושבת בניהם. ולדעה זו מותר לאדם להמשיך בלקיחת התרופות גם לאחר שהתרפא כדי שלא יחלה עוד.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לד, סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה