חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שצריך לקחת איתו תמיד תרופות רשאי לעשות זאת בשבת גם במקום שאין עירוב?

תשובה:

אדם שצריך לקחת איתו תמיד תרופות אינו רשאי לעשות זאת בשבת גם במקום שאין עירוב, ולכן ישאיר את הכדורים בבית הכנסת. אם הדבר לא אפשרי, יתפלל בביתו ולא יטלטל. אם לא מדובר ברשות הרבים גמורה,  אפשר להקל ולצאת עם הכדורים לבית הכנסת ולכל דבר מצווה. במצב זה יוציאם איתתו בשינוי, ויוציא רק את הכמות הנצרכת לו. אם בעת הליכתו צריך לבלוע את הכדור, ייכנס לרשות יחיד ( אם השהות לא תסכן אותו) על מנת לבלוע את התרופה.

פוסק: הרב חיים טבקה

ספר: נפשנו בחיים - רפואה בשבת

מקור: פרק יז סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה