חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבלוע תרופה שמעורבים בה מרכיבים אסורים?

תשובה:

לכתחילה חולה שאין בו סכנה יבלע תחליף כשר לכדור שיש בו תערובת איסור. ואם לא נמצא מותר לבולען בקפסלוה או בעטיפת נייר.
מכל מקום באופן מעשי ניתן לנהוג כדלהלן:
תרופות שנפסלו מאכילת אדם מותרות אף לחולה שאין בו סכנה.
תרופות הניתנות שלא בדרך בליעה דרך הגרון אין איסור בלקיחתן (אינפוזיה, חוקן וכו').
בזמננו רוב התרופות מרות, וגם אם ממתיקים אותן זה עדיין אין זה הופך את לקיחתן להנאה, ועל כן בשעת הצורך מותר לבולען. וכן אם החומר האסור עבר ייבוש בתהליך הייצור יהיה מותר גם לחולה שאין בו סכנה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כא' סעיפים לב- לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה