חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מי חל החיוב לשלם דמי שדכנות, על ההורים או על החתן והכלה?

תשובה:

החיוב לשלם דמי שידוך לשדכן, חל על ההורים. אולם אם אין שום קשר בין הבן או הבת להוריהם, והבנים מתעסקים בכל צרכי החתונה בעצמם, אז גם דמי השדכנות מוטל עליהם. אם לא שלמו ההורים כראוי אז ראוי שישלמו הבנים.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק כז סעיף ב

תשובה נוספת:

כל צד משלם מחצית מהסכום.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: השבת אבידה כהלכה

מקור: חלק א פרק ד סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה