חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל דירה העומדת ריקה חייב בתשלומים לוועד הבית?

תשובה:

בעל דירה העומדת ריקה חייב בכל התשלומים לוועד, כולל תשלומים הקשורים לאחזקת הבניין. כגון, נקיון, גינון וכל מה שקשור לרכוש המשותף.

פוסק: הרב אפרים משה הלוי קורנגוט

ספר: הלכות הבית המשותף

מקור: פרק ה' סעיף יא וראה שו"ת חוות יאיר, קנז וראה בענין מס גם רמ"א חושן משפט קסג, ב, ועוד בהערה כב

תשובה נוספת:

אם הדירה עומדת ריקה זמן ממושך אזי אין לחייבו בהוצאות נקיון וחשמל, אבל יהיה חייב בהוצאות זיפות, סיוד איטום סדקים בגג ובקירות, גינה תיקוני מעלית.

פוסק: הרב אלעזר נידאם

ספר: דרכי משפט

מקור: פרק 9 סעיף ט וראה עמק המשפט ח"ג, מה אות ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה