חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הבן חייב לשלם מכספו עבור הוצאות תשלום לבית זקנים, עובד זר וכו'?

תשובה:

אם יש לאביו כסף אזי הבן פטור לשלם מכספו עבור בית זקנים, עובד זר וכו', וכן כאשר הדבר יכול לערער את שלום הבית של הבן.כאשר הבן משלם יוכל לשלם מדין צדקה  עד חומש מנכסיו .

פוסק: הרב משה חורש

ספר: תורת הכיבוד

מקור: פרק יח שאלה ,א שאלה ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה