חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לשלם למתווך כאשר הוא הציע הצעה ובעל הנכס סרב ואחר כך בעל הנכס גמר בעצמו ולבדו את המכירה?

תשובה:

מתווך אשר הציע לבעל דירה למכור דירתו לפלוני, ובעל הבית סירב להצעה מסיבות אישיות, ואחר כך בעל הבית בעצמו הלך וגמר את המכירה - אזי יהיה חייב לשלם דמי תיוום למתווך. וכן אם בינתיים נכנס מתווך אחר לטפל במכירה אזי מגיע שליש מדמי תיווך למתווך הראשון.

פוסק: הרב ישראל גרוסמן

ספר: שו"ת הליכות ישראל

מקור: סימן לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה