חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לשלם לרופא שעומד בתוקף שישלמו על הטיפול בגמר הטיפול?

תשובה:

רופא או אחות נכריים הדורשים לקבל את התשלום, ואינם מוכנים לטפל בחולה ללא תשלום, וגם אינם מוכנים להסתפק בערבון, ניתן להקל ולשלם להם, והטוב שיראו לו היכן מונח הכסף ויקחו בעצמם.
אם מדובר ברופא יהודי והוא אינו מוכן לקבל משכון, ויש חשש שיכתוב את החוב בפנקסו וכו', אזי יראו לו היכן מונח הכסף ויקח בעצמו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שכט סעיפים טו-טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה