חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לשלם דמי שדכנות למי שהודיע מראש שלא מעוניין בשכר?

תשובה:

אין חיוב לשלם דמי שדכנות למי שהודיע מראש שלא מעוניין בשכר, וכן הדין אם התחרט וחזר בו אחר גמר השידוך. אולם אם התחרט לפני שנגמר השידוך ומודיע שברצונו לקבל דמי שדכנות מלא יש לשלם לו.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ד סעיפים ה-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה