חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהזיק בשוגג את משקפי חברו חייב לשלם?

תשובה:

שני אנשים שנתקלו זה בזה, ומשקפי אחד מהם נשבר. אין המזיק חייב לשלם במקרה ולא ראו זה את זה עד שנתקלו אחד בשני. אולם אפילו אם המזיק ראה את הניזק והניזק לא ראה אותו אזי חייב המזיק לשלם.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד סימן קפט וראה שו"ע סימן שעח סעיף ז וכן פתחי תשובה סק"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה