חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לשלם מי שהזיק ממון חברו?

תשובה:

מי שהזיק ממון חברו, ישלם לחברו את ההפרש לכפי שהיה שווי החפץ בשעת הנזק או שישלם את דמי תיקון החפץ.  והחפץ הניזוק יישאר בידי בעל החפץ.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: תשלומי היזקות פרק א סעיף ח וראה שו"ע סימן שפז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה