חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר אדם מזמין את השני לאכול עמו במסעדה וכו', רשאי המזמין לבקש מחברו לשלם את חלקו עבור ההנאה שהייתה לו?

תשובה:

מי שהזמין את חבר למסעדה או דברים אחרים שיש בהם הוצאות כספיות, רשאי המזמין לחייב את חברו לשלם את דמי הנאתו אפילו אם לא אמר לו לפני כן שיצטרך לשלם את חלקו.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות השבת אבידה

מקור: פרק כב סעיף כז ראה רמ"א סימן רסד סעיף ד נתיה"מ ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה