חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהתלכלך בגדו מלכלוך או מאכל כגון קרמבו שהיה מונח על הכסא ברכב, יתחייב הנהג לשלם לו דמי נקיון?

תשובה:

אדם שנסע ברכב של השני  בלילה וישב בכסא האחורי בו היה מונח קרמבו וכו' וחליפתו התלכלכה. אין בעל הרכב חייב לשלם לו עבור נקיון החליפה במכבסה, כיון שלא נתכוין להזיקו והנזק נגרם על ידי ממונו ולא על ידו.
וטוב שיתן לו שליש מהההוצאה על מנת לצאת ידי שמים.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו' סימן סד וראה גם קצות לב' סק"א, שו"ע שעח' סעיף ו-ז,שו"ת יורו משפטיך צו' ועוד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה