חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כל הדיירים חייבים לשלם לוועד עבור שיפוצים ותיקונים?

תשובה:

כשמדובר בתיקונים הקשורים לחזות הבית, יוחלט על כך באסיפת דיירים. אולם כאשר מדובר בתיקון הקשור לפגיעה משמעותית באיכות הבניין, כגון: צינור מים, נורות חשמל, מיטרדים וכו' אזי וועד הבית יפעל לתיקונו ללא התייעצות של הדיירים.
כשלא נוכח בבניין נציג הוועד אזי רשאי אחר הדיירים לסלק את התקלה.

פוסק: הרב אפרים משה הלוי קורנגוט

ספר: הלכות הבית המשותף

מקור: פרק ה' סעיפים יט- כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה