חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייב לשלם עבור תיקון נעלים למרות שהסנדלר זרקם לאחר זמן, משלא באו לקחתם?

תשובה:

לקוח אינו חייב לשלם עבור תיקון נעלים, כאשר  הסנדלר זרקם לאחר זמן ידוע משלא באו לקחתם.
יצוין שברוב המקומות אף מפרסמים שאין שומרים על החפצים יותר מזמן מסויים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שו סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה