חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבל שכר עבור מסירת שעור, הרצאה, סמינריון וכו'?

תשובה:

נראה שניתן להחשיב את הנסיעה לשבת לצורך העברת הסמינריון כהבלעה או להחשיב את הכנת השיחה כהבלעה, כלומר, שמקבל את השכר לא על השיחה בלבד, אלא אף על זמן הכנתה וממילא בדבר כזה הוא יראה סימן ברכה בעז"ה. וכן כתב לי הגר"א גרינבלט ש"אם מקבל שכר על זמן ההכנה מסתבר דמותר" וטוב שיצויין שהתשלום הוא עבור ההכנה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ד סימן ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה