חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם האיסורים הנוהגים בתשעה באב?

תשובה:

תשעה באב אסור באכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת נעל, ותשמיש המטה.
לגבי חולה, מניקות וכו' ראה שאלות אחרות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנג סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה