חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תנהג אישה שצריכה לטבול בתשעה באב?

תשובה:


אשה אשר ליל הטבילה שלה חל בליל תשעה באב או במוצאי תשעה באב תדחה את  הטבילה למצואי תשעה באב, ותעשה את הרחצה והחפיפה במוצאי תשעה באב. ואשכנזיה  לכתחילה תרחוץ ותחוף בערב תשעה באב ושוב תחוף מעט במוצאי תשעה באב, ואם הדבר קשה לה לעשות זאת,  אזי תרחוץ ותחוף רק במוצאי תשעה באב.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: שלוש תעניות ובין המצרים חלק א פרק ג סעיפים ב-ג ופרק ו סעיף כ ובהערה לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה