חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לומר לחברו "תתקשר אלי אחרי שבת"?

תשובה:

אין איסור לומר לחברו "תתקשר אלי אחרי שבת", והטוב יותר שיגיד לו בנוסח אחר, כגון, "תודיע לי".

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב סעיף 118 בשם הגרמ"צ גרינפלד והגרש"ז אולמן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה