חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שמצא מציאה וזכה בה על פי ההלכה, יהיה חייב לברך שהחיינו?

תשובה:

המוצא מציאה וזכה בה (אין סימנים וכו') יהיה חייב לברך שהחיינו  אם שמח במציאה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג השבת אבידה עמוד 127 וראה שו"ע או"ח רכב, ד מ"ב סק"ו ושעה"צ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה