חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשת איש להזריק זרע מאדם אחר?

תשובה:

יש איסור חמור לעשות הפריה מלאכותית או על ידי השתלת ביצית, מזרע שאינו של הבעל ואשתו.

פוסק: הרב ישראל יעקב פישר

ספר: אבן ישראל

מקור: חלק ט סימן קלה

תשובה נוספת:

יש הרבה פוסקים שסבורים שאין כאן דין ממזרות היות שלא הייתה ביאת איסור וכן אין האשה נאסרת לבעלה. אולם חלילה להתיר דבר כזה לכתחילה משום שיש מחמירים לספק ממזרות (עיין במקורות התשובה).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק א' אבן העזר סימן ד (וראה ציץ אליעזר ח"ג סימן כז), וראה הרב יעקב עדס שאסר בחדות יעקב ח"ב אה"ע סימן מג עמודים קפח-רב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הפרייה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה