חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בתכולה של מזוודה אשר נמצאה והובאה בשבת מחוץ לתחום על ידי נכרי?

תשובה:

אדם שהגיע בטיסה, ולא מצא את חפציו, אולם אחר כך חברת התעופה מצאה את האבידה ודאגה להבאת חפציו לבית המלון או לביתו והדבר נעשה בשבת. אסור יהיה להשתמש בתכולה של מזוודה אשר נמצאה והובאה בשבת על ידי נהג נכרי. ויש לחכות למוצאי שבת "בכדי שייעשה". אלא אם כן אם הוא צריך תרופות או דברים הנצרכים לתינוק הנמצאים במזוודה ואי אפשר להשיגם במקום אחר.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק כג סעיף לו ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה