חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מדוע יש אנשים אשר לא משתמשים בשבת בחשמל המיוצר על ידי חברת חשמל?

תשובה:

יש הנזהרים מלהשתמש בשבת בחשמל של חברת חשמל בגלל חילול שבת הנעשה שם על ידי עובדים יהודים. ולכן הם משתמשים בשבת בחשמל המיוצר על ידי גנרטור פרטי או שכונתי, וכל מי שיש בידו האפשרות להתחבר לגנרטור טוב שיעשה כן. מכל מקום, רבים נוהגים להקל להשתמש בחשמל בשבת הן בחימום תבשילים על פלאטה חשמלית, והן בקריאה והנאה לאור החשמל. שימוש בשבת בחשמל של חברת חשמל מסמך על כך, שייצור החשמל מיועד גם לחולים רבים הצמודים בבתיהם למכשירי חשמל שונים, וגם מסיבות בטחוניות, כיוון שאור החשמל מונע סכנות בטחוניות (ועוד טעמים).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סמן שיח סעיף יז עמוד תרמא וראה חזון איש או"ח לח, ד

תשובה נוספת:

האיסור להשתמש בשבת בחשמל של חברת חשמל נובע משום איסור "מעשה שבת", ולא ישתמש בחשמל של חברת חשמל גם לא לחימום הבית בחורף. אם  התחבר לפני שבת לגנרטור השכונתי, ובשבת הגנרטור התקלקל, אז בדיעבד מותר לו להתחבר לחשמל של חברת חשמל.
אם מתארח בשבת אצל משפחה המחוברת לחברת חשמל ולא לגנרטור, רשאי להתארח אצלה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ב, שבת פרק יט סעיף כג-כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה