חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לימודי תורה ומדע - הילכו שניהם יחדיו?

תשובה:

סיכום הנימוקים בעד שילוב לימוד תורה עם לימודי מדעים:

יש הסבורים שחובתנו לעסוק בתורה בלבד ללא כל תערובת של מדעים
וחכמות חיצוניות. 
יש הסבורים שחובתנו לשלב תורה עם לימוד כל החכמות האחרות ודרך זו
היא הנכונה לכל אחד כולל תלמידי חכמים. 
יש הסבורים שרק יחידים צריכים להתמסר ללימוד תורה בלבד אבל רוב
העם צריך לשלב תורה עם דרך ארץ. 
יש הסבורים שבמסגרות חינוכיות של ישיבות אין לשלב תורה עם שאר
חכמות אבל ליחידים יש חובה ללמוד מדע ומקצוע. 
יש הסבורים שראשית וקודם לכל צריך אדם למלא כריסו בש"ס ופוסקים
ואחר כך טוב להמתיק עוד כוחו על ידי חכמות חיצוניות. 
יש שהתירו לצורך פרנסה  מבלי להיכנס לעניני כפירה וכו'
יש הסבורים שיש לכל אדם לבחור לעצמו את דרכו בחיים, יש המתאימים
יותר לעסוק בתורה בלבד, ויש המתאימים יותר לשלב לימוד תורה עם
עיסוק בחכמות שונות בדרגות שונות ואין לקבוע בזה מסמרות אלא הכל
לפי התנאים המיוחדים של האדם המקום והזמן.

הערה ראה שם את כל המאמר

פוסקים: הרב אורי דסברג, הרב פרופסור אברהם שטינברג

ספר: משואה ליצחק ב' - הוצאת יד הרב הרצוג

מקור: הרב פרופסור אברהם שטינברג עמוד 114 וראה שם בהרחבה וגם נימוקים כנגד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד - כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה