חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר קריאת שמע שעל המיטה כאשר הוא שוכב במיטתו?

תשובה:

נכון יותר לומר קריאת שמע שעל המיטה בעמידה או לכל הפחות כאשר הוא יושב, אולם אם כבר נכנס למיטה רשאי לקרוא אותה כשהוא שוכב על צידו.

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ג סעיפים א-ג וראה משנה ברורה סימן רלט ס"ק יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה