חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים להסתכל על גברים מטעמי צניעות?

תשובה:

מותר לנשים להסתכל על גברים מטעמי צניעות, אם אין לה כוונות אחרות.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך

מקור: אב"ע פרק ד סימן ד סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה