חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה נשואה צריכה לגלות לבעלה שנאנסה בצעירותה?

תשובה:

אשה נשואה אינה צריכה לגלות לבעלה שנאנסה בצעירותה.
אם בכל אופן יימצא שעת כושר של רעות ואהבה ותיהיה בטוחה שלא יקפיד וימחול, אזי תגלה לבעלה את החוויה הקשה שעברה. אבל אם היא חוששת אזי תשאר בשתיקתה.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן צא וראה אגרות משה או"ח חלק ו סימן קיח

תשובה נוספת:

פנויה שמרת מצוות, הבאה בקשרי שידוכין תיידע את המועמד שזינתה, רק אחרי שיביע רצון להתחתן איתה, ותביע בפניו את חרטה וצערה על שלא עמדה בפיתוי הגם שהתחטה לאחר מעשה.
מאידך אין צורך לגלות זאת למסדר הקידושין שהרי בחתימת החתן על הכתובה הסכים למעשה לתת כתובת בתולה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ו סימן קיח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה