חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל מכולת וכו' רשאי להטיל קנס על המאחרים לשלם חובותיהם?

תשובה:

בעל מכולת וכל בעל חנות רשאי להטיל קנס על המאחרים לשלם חובותיהם, בתנאי שיהיה קנס חד פעמי ולא קנס מצטבר לפי ימי האיחור.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן נ ובחלק א סימן קנט ענף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ריבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה