חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מתבצע זימון בטיול ובנסיעה?

תשובה:

הסועדים ברכב, בספינה או במטוס מצטרפים לזימון אף תוך כדי נסיעה. כמובן בתנאי שהם מקובצים גם אם לא בשולחן אחד, ואכלו יחד בתחילה או בסוף הסעודה. (וקבעו באמירה יחד את מקום אכילתם כאשר לא אוכלים בשולחן אחד).

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ה' סעיף כט (וראה גם הערות סח, עו)

תשובה נוספת:

ו. זימון בנסיעה ובטיולים

1. קבוצת מטיילים הנוסעת במטוס, ברכבת וכו' ואכלו ארוחה, יזמנו בקבוצה אחת אם היושבים במקום אחד רואים את היושבים במקום השני, ואף יכולים לשמוע את ברכת המזון.

2. מטיילים אלו יזמנו רק אם קבעו לאכול יחדיו, כגון שהמדריך או הדייל הכריז על שעת ארוחה. אם הם עשרה לא יזמנו בשם ("נברך אלוקינו") מחמת הספק אם אכילה בנסיעה נחשבת כאכילה של קביעות. נראה שכשיושבים בספינה יכולים לזמן בשם, שהרי זו קביעות גמורה כמו אכילה בצוותא בביתם.

3. קבוצת מטיילים מצומצמת שישבה לאכול, ואחד מהקבוצה סיים לאכול, אינו רשאי לברך ללא זימון גם אם יש שלושה שיזמנו בלעדיו. אם הוא ממהר, יבקש משנים מחבריו שיפסיקו באכילתם ויזמנו יחד עימו, אך הם אינם חייבים בכך. ואם הוא ממהר מאד אפשר שיש להקל לו ללכת לפני שהם גמרו סעודתם.

4. שנים שסיימו לאכול והשלישי עדיין לא סיים, אם רוצים ללכת, השלישי חייב להפסיק לאכול ולהצטרף לזימון.

5. המפסיק לאכול כדי לענות לזימון לנוהגים כרמ"א ימתין עד שהמזמן יגיע ל"הזן את הכל" ואחר כך ימשיך.

6. על אף שהרמ"א כתב שהמנהג שלא לזמן בביתו של גוי, מכל מקום כיום מטיילים האוכלים בבית של גוי, וקבלו רשות לאכול שם, יכולים לומר "ברשות בעל הבית" ו"הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה" מאחר וכוונתם תהיה על בעל הסעודה, אשר במקרה זה הוא אחד המטיילים שקנה והכין את צורכי הסעודה.

7. תנועת נוער ששכרה בית מנכרי לצורך מחנה, נחשבת לעניין זה לבעל הבית, וממילא אין ברכת "הרחמן הוא יברך את בעל הזה" (או אמירת הזימון ברשות בעל הבית) מתייחסת לנכרי שהשכיר להם את הבית.

8. האוכלים במטוס או במלון בבעלות נכרית, כשיזמנו, אל יאמרו "בעל הבית", אלא "הרחמן הוא יברך אותנו... הוא ישלח לנו ברכה מרובה בהליכתנו ובישיבתנו עד עולם".

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ז סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיול

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה