חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן לנסוע במכונית בבית קברות של עכו"ם?

תשובה:

מותר לכהן לנסוע במכונית בבית קברות של עכו"ם, אך רצוי לסגור את חלונות הרכב.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 44 סעיף 22 וראה שו"ת מנחת יצחק חלק ח סי' לא עמ' עז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה