חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא ברשימת תרופות לבדוק אם התרופה כשרה לפסח?

תשובה:

מותר בשבת חהיום טוב לקרוא ברשימת תרופות לבדוק אם התרופה כשרה לפסח, ואין בכך משום איסור שטרי הדיוטות.

פוסק: הרב יוסף שלמה בייפוס

ספר: מקרא קודש - הקריאה המותר והאסורה בשבת

מקור: פרק ה סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה