חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבור בקומות כמו באדמה?

תשובה:

יש דעות שונות בענין.
המתירים :הגר"ע יוסף והגר"מ פיינשטיין והגר"מ מרדכי אליהו
האוסרים :הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב עמוד 260 וראה שם את המקורות, (אגרות משה יו"ד ג' קמב, קמד, ילקוט יוסף אבלות עמוד תשי), וראה חוקי חיים סימן סג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה