חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בנים חייבים להמשיך לנהוג במנהגים של אביהם שנהג בהם לחומרה?

תשובה:

מנהג שאדם מחמיר על עצמו, לדעת רוב הפוסקים אין בניו חייבים להמשיך לנהוג בהם.
אם הבן נהג באותם מנהגים, חייב לקיימם אבל יכול להתירם על יד שאלה לחכם.
יש אומרים שאם נהג הבן במנהגים אלה רק בחיי אביו אין זה נחשב לקבלה לבן כיוון שעשה זאת משום כיבוד הורים.

פוסק: הרב יצחק שטסמן

ספר: כל נדרי

מקור: פרק עה סעיפים ח-י ויש חולקים עיין שם בסעיפים ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נדרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה