חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללכת בשבת לתחנת אוטובוס ולהמתין בה על מנת לנסוע מייד במוצאי שבת?

תשובה:

מותר להמתין בשבת בתחנת אוטובוס מסוככת ואפילו סמוך לחשיכה, כדי להגן על עצמו בפני הגשם או הברד וכו' ומותר לעשות זאת גם אם כוונתו לנסוע משם מייד בצאת השבת. (כמובן, יש לעשות את הסידורים שלא יטלטל כסף או כרטיס בשבת).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף יא

תשובה נוספת:

אסור לילך בשבת לתחנת האוטובוס ולחכות לאוטובוס הראשון שיסע במוצאי שבת, ואם הגיע לשם במסגרת טיול רגלי שעשה אזי מותר. כמו כן אם כוונתו לנסוע במוצאי שבת לדבר מצוה, אזי מותר לו לילך לתחנה משעת החשיכה, אף על פי שניכר שעושה כן על מנת לנסוע.

פוסק: הרב יצחק קשאני

ספר: המכונית והלכותיה

מקור: סימן יא סעיפים ו-ז וראה שש"כ חלק א פרק כט הערה לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה