חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לזמן כאשר אוכלים במלון או מקום בבעלות של גוי?

תשובה:

נראה שבזמננו יש לזמן. וכן הדין אם  שוכר גינה של גוי ואוכלים שם.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ה' סעיף ל וראה שם הערה עז

תשובה נוספת:

על אף שהרמ"א כתב שהמנהג שלא לזמן בביתו של גוי, מכל מקום כיום מטיילים האוכלים בבית של גוי, וקבלו רשות לאכול שם, יכולים לומר "ברשות בעל הבית" ו"הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה" מאחר וכוונתם תהיה על בעל הסעודה, אשר במקרה זה הוא אחד המטיילים שקנה והכין את צורכי הסעודה.

 תנועת נוער ששכרה בית מנכרי לצורך מחנה, נחשבת לעניין זה לבעל הבית, וממילא אין ברכת "הרחמן הוא יברך את בעל הזה" (או אמירת הזימון ברשות בעל הבית) מתייחסת לנכרי שהשכיר להם את הבית.

האוכלים במטוס או במלון בבעלות נכרית, כשיזמנו, אל יאמרו "בעל הבית", אלא "הרחמן הוא יברך אותנו... הוא ישלח לנו ברכה מרובה בהליכתנו ובישיבתנו עד עולם".

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ז סעיף ו סעיפים 6-8

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה