חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי מי שנמצא בעבודתו בשעת הדלקת נרות חנוכה?

תשובה:

אין לברך על ההדלקה הנעשית במקום העבודה, אף שיש אנשים שלא הדליקו וגם לא ידליקו או שאין מדליקים עליהם בביתם. אין יוצאים ידי חובה בברכה בהדלקה זו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: חנוכה, דיני חנוכה סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה