חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן צריכה להמתין מניקה, יולדת מעוברת בין בשר לחלב?

תשובה:

במקום חולי קצת אין צריך להמתין שש שעות, אלא מספיק שעה אחת. וכן יולדת או מניקה לצורכו של החולה אינן צריות להמתין שש שעות אלא שעה אחת. ומסתבר שכך לגבי מעוברת שמרגישה צורך בכך.

פוסק: הרב אברהם ישעיהו פנחס

ספר: הבית בכשרותו

מקור: סימן ג עמוד יט

תשובה נוספת:

אשכנזי צריך לעשות התרת נדרים, אם רוצה לשנות בקביעות, כדי להתיר מנהגם. אבל להספרדים שאינם ממתינים שש שעות מצד מנהג פרישות אלא מצד הדין. נראה שהם אינם צריכים התרת נדרים לחולה, שדבר זה מותר מצד הדין שלא גזרו רבנן בחולה. (ראה גם בנשמת אברהם ס''פט ס''ק א שאף) .

פוסק: עילום שם

ספר: ארחותיך למדני

מקור: חלק ג יו"ד סימן פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה